Miksi finansivalvonta ei valvo Kevaa?

Olemme Ad Economicsissa jo aiemmin ihmetelleet miksi Kevaa (tai toista suurta, Valtion Eläkerahastoa) ei valvota finanssivalvonnan toimesta. Eläkejärjestelmän näkökulmasta tilanne ei ole rakenteellisesti kestävä.  Nyt vahingon tapahduttua valtiovarainministeriö ja finanssivalvonta julkaisevat erityisraportin Kevan ja sen toimitusjohtajan osallisuudesta Suomen poliittisen järjestelmän toimintaan lähipäivinä.

Ehkä Kevan tilanne olisi voitu estää finanssivalvonnan etukäteisvalvonnalla. Muiden eläkelaitosten kautta eläkkeensä saavat suomalaiset nauttivat finanssivalvonnan valvontapalveluita, joka estänee jossain määrin ylilyöntien tapahtumista.  

Voidaan olettaa, että valtio varmasti maksaa työntekijöilleen (ja myös kuntatyöntekijöille) eläkkeet oli Kevassa käytäydytty miten tahansa. Viime kädessä hukatut varat kuitenkin haetaan verojen ja veroluonteisten maksujen muodossa veronmaksajilta. 

Eläkejärjestelmän hyvän hallintotavan ja tehokkuuden lisäämiseksi  Kevan ja Valtion Eläkerahaston siirtämistä finanssivalvonnan piiriin tulisi harkita.