KATSAUS: Strukturoitujen tuotteiden tarjonta kasvussa

Liikkeellä olevien strukturoitujen tuotteiden, kuten pääomasuojattujen sijoituslainojen, lukumäärä Suomessa kasvoi vuoden 2009 aikana. Ad Economicsin tekemästä strukturoitujen tuotteiden katsauksesta käy ilmi, että suurimpien toimijoiden kautta on liikkeellä 510 strukturoitua tuotetta tällä hetkellä. Vuoden 2008 puolivälissä vastaavassa tutkimuksessa raportoitiin 407 tuotetta, joista tietoja oli saatavilla julkisesti. Tuotteiden tarjontaan liittyvissä rakenteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Lähes 70% liikkeellä olevista tuotteista tarjoaa mahdollisuuden hyötyä kurssien noususta. Viidenneksellä tuotteista tuottorakenteet sisältävät erikoisehtoja eikä tuotto määräydy yksiselitteisesti tuotteen kohde-etuuden hintakehityksen suhteen.

Tuotteisiin liittyvät kustannukset koostuvat liikkeellelaskupalkkiosta, ylikurssista ja strukturointikustannuksista. Pääsääntöisesti palvelutarjoajat ovat laskeneet liikkeellelaskupalkkioiden määrää ja se oli keskimäärin 0,8 prosenttia merkittävästä pääomasta. Tuotteiden ylikurssi liikkeellelaskuvaiheessa oli keskimäärin 103,4. Lisäksi tuotteisiin saattaa sisältyä strukturointi- ja muita kustannuksia, joita katsauksessa ei analysoitu.

Liikkeellä olevista strukturoiduista tuotteista noin puolet tarjoaa täyden pääomasuojan (lukuun ottamatta strukturointiin osallistuvien finanssilaitosten tai kohde-etuuksien konkurssiriskiä). Kolmannes tuotteista tarjoaa pääomasuojan lisäksi minimituoton. 13 prosenttia katsauksen piiriin kuuluvista tuotteista ei sisällä pääomasuojaa.

Strukturoitujen tuotteiden markkinoiden läpinäkyvyys Suomessa on parantunut, sillä tuotteista on aiempaa laajemmin tietoja saatavilla. Valtaosa tuotteista on pörssilistattuja. Tuotteiden hintatietoja on saatavilla satunnaisesti. Riskitietoja ei ole saatavilla. Tuotteiden liikkeellä olevan kannan suuruudesta tai jälkimarkkinoiden kaupankäyntimääristä ei ole myöskään saatavilla tietoja.  

Ad Economics tutki vuoden 2010 alussa suurimpien suomalaisten strukturoitujen tuotteiden palvelutarjoajien tarjontaa analysoiden Kauppalehden tuotteita koskevaa hinta-aineistoa sekä palvelutarjoajien julkaisemia tietoja tuotteista.