Eläkesijoittajilla oli vaikeuksia ylittää vertailuindeksituotto 2009

Ad Economicsin tekemä laaja eläkelaitosten sijoitustoimintaa koskeva tutkimus kertoo etteivät useat eläkelaitokset kykene ylittämään yleisten vertailuindeksien tuottoa. Osakesijoitusten osalta 10 eläkelaitosta 26:n vertaillun laitoksen joukosta ei kyennyt ylittämään vertailuindeksin tuottoa. Muun muassa eläkeyhtiö Ilmarisen osakesijoitusten tuotto oli 26,5 % ja eläkeyhtiö Varman vastaavasti 30,0 %, OP-Eläkekassan osakesijoitukset tuottivat 20,1 % vuonna 2009. Maailmanlaajuinen MSCI World osakeindeksi tuotti 31,5 % vuonna 2009. Parhaiten osakesijoituksissa menestyivät Orionin Eläkesäätiö (44,6 %), Yleisradion Eläkesäätiö (42,1%) ja suurista eläkelaitoksista Eläke-Tapiola (39,4 %).

Joukkolainasijoituksissa kaikki eläkelaitokset ylittivät vertailuindeksinä käytetyn CITI WGBI valtioiden joukkolainaindeksin 3,3 % tuoton vuonna 2009. Tilanne oli poikkeuksellinen, sillä vuosina 2002-2009 eläkelaitokset ovat pystyneet ylittämään vertailuindeksin tuoton vain vuonna 2005 ja 2009. Parhaiten joukkolainasijoituksissa menestyivät Kymin Eläkesäätiö (28,4 %), Merimieseläkekassa (19,0) ja suurista eläkelaitoksista eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (17,1 %).

Rahamarkkinasijoitusten vertailuindeksinä käytettiin CITI EUR 3month EUR Depo rahamarkkinaindeksiä, jonka tuotto oli 1,5 % vuonna 2009. Vertailuindeksin tuoton alittivat Viabek, Eläkesäätiö Polaris, Kymin Eläkesäätiö, Valtion Eläkerahasto, Kuntien Eläkevakuutus ja Ilmarinen. Muiden eläkelaitosten rahamarkkinasijoitukset tuottivat vertailuindeksiä paremmin. Parhaiten menestyi Maatalouyrittäjien eläkelaitos (MELA) 7,2 % tuotolla.

Erot eläkelaitosten kokonaissijoitustuotoissa olivat merkittäviä. Sijoitustoiminnan kokonaistuotoissa parhaiten menestyi Kymin Eläkesäätiö (23,6 %), Orionin Eläkesäätiö (21,2 %) ja suurista toimijoista Kuntien Eläkevakuutus (18,9 %). Heikoimmin menestyi Keskon eläkekassa, jonka sijoitukset tuottivat 6,1 %.

Vuosi 2009 oli poikkeuksellinen finanssikriisiä seuranneen korjausliikkeen vuosi rahoitusmarkkinoilla. Suuret eläkesijoittajat kuitenkin laskivat osakesijoitusten määrää edelleen vuonna 2009. Vain Valtion Eläkerahasto ja Pension-Ålandia kasvattivat osakepainotusta. Eläkesäätiöt ja –rahastot kasvattivat osakesijoitusten määrää Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabek:ia lukuun ottamatta. Joukkolainasijoitusten määrä pidettiin melko vakaana. Selkeimmin joukkolainojen määrää laski Valtion Eläkerahasto. Joukkolainasijoitusten määrää kasvattivat eniten muun muassa Eläke-Veritas ja Eläke-Fennia.

Eläkelaitosten toimintakustannusten nousu hidastui suurten toimijoiden osalta 5,5 %:iin (2008 nousua 12,7%).

Ad Economics tutki kesällä 2010 yhteensä 26 suomalaisen eläkelaitoksen sijoitustoimintaa vuosina 2002-2009 analysoiden finanssivalvonnan julkaisemaa aineistoa. Lisäksi tutkimuksessa ovat mukana Kuntien Eläkevakuutus ja Valtion Eläkerahasto niiltä osin kuin niiden julkaisemat tiedot ovat vertailukelpoisia.