Ad Economics: Eläkelaitokset -raportti

Olemme Ad Economicsin piirissä työstäneet analyysiä suomalaisista eläkelaitoksista. Julkaisemme säännöllistä toimialakatsausta, jossa tarkastelemme eläkelaitosten suorituskykyä. Olemme julkaisseet ensimmäiset raportit vuonna 2008.  Analyysimme perustuu julkisille Finanssivalvonnan/ Vakuutusvalvonnan tilastoille vuodelta 2010. Raporttejamme on kommentoitu säännöllisesti mediassa viime vuosien aikana. Suunnittelemme 2011 toteutettavaksi seuraavaa raporttia heti Finanssivalvonnan tilastojen julkistamisen jälkeen. Raporttimme sisältää uudistuksia.

Keskitymme yhä enemmän vertailemaan eläkelaitosten sijoitustoiminnan suorituskykyä suhteessa toisiinsa, vertailuindekseihin sekä tunnistamaan sijoitusosaamisen tason eri eläkelaitoksissa. Sijoitusosaaminen voidaan selkeimmin tunnistaa kykynä tuottaa vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Tunnuslukuina tulemme soveltamaan mm:

Lisäksi tutkimme miten saisimme eläkelaitosten raportoinnista muodostettua järkevää kuvaa sijoitushenkilöstön kyvykkyydestä (manager tenure), kokemuksesta ja ikärakenteesta.

Kaikki ovat keskeisiä indikaattoreita, joilla pystytään arvioimaan omaisuudenhoitajien sijoitusosaamista.

Olemme aiempina vuosina sisällyttäneet raporttiimme riskikorjatut tuotot, riski/tuotto –suhteen graafisen kuvauksen sekä ns. yksinkertaistetun Sharpen indeksin. Jatkamme niiden laskemista.

Raportti voi olla oleellinen väline tunnistaa oman ja muiden eläkelaitosten sijoitusmenestyksen taustoja julkisen tiedon pohjalta.

Raportti on englanninkielinen. Teemme suomenkielisen version erillisestä pyynnöstä. Raportin tekemiseen osallistuu Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoita.

Ottaisimme mielellämme vastaan ennakkotilauksia. Raportin hinta on 1499e+alv.

Yhteistyöterveisin,

Ad Economics

info@adec.fi

Finnish Pension benchmark 2009 [slideshare id=8140909&w=477&h=510&sc=no]
View more documents from aae