Eläkelaitokset 2012 raportti työn alla

Ad Economics valmistautuu Eläkelaitokset 2012 raportin tekemiseen. Raportti pohjautuu Finanssivalvonnan riippumattomalle aineistolle. Keskitymme raportissamme entistä enemmän sijoitusosaamisen analysointiin. Käytämme mm:

Viime vuoden tulokset olivat vähintään mielenkiintoiset. Kysymys kuuluu onko eläkelaitoksista löydettävissä poikkeuksellista sijoitustaitoa.

Lisäksi valmistelemme mallia, jolla voisimme kuvata eläkelaitosten kokonaisvarallisuuden kehittymistä suhteessa hypoteettiseen salkkuun, joka on sijoitettu globaaliin osakeindeksiin. Vaihtoehtoisesti luomme mallisalkkua, jossa eläkevarat olisivat sijoitettu jatkuvasti vakaasti 40% joukkolainoihin, 40% kansainvälisille osakemarkkinoille ja 20% kiinteistöihin.

Raporttimme on erinomainen työväline

  • eläkelaitoksille osaamisen kehittymisen vertaamiseen
  • eläkelaitosalalla toimiville palveluntarjoajille, kuten IT-toimittajille, omaisuudenhoitajille ja konsulteille
  • viranomaisille

Raportin kustannus on 1590 euroa + alv

Tilaa!

info@adec.fi