Strukturoidut sijoitustuotteet -raportti

Pääomaturvattujen eli strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinat kasvavat nopeasti Suomessa. Tuotteisiin sijoittavilla ei ole usein selkeää käsitystä struktuureista eikä sijoitustuotteen käyttäymisestä eri markkinatilanteissa, tuotto/riskisuhteista puhumattakaan. Ad Economicsin tuottaman strukturoidut sijoitustuotteet raportin tarkoituksena on kehittää pääomaturvattujen tuotteiden markkinoiden läpinäkyvyyttä kokoamalla julkisiin ja yksityissijoittajille suunnattuihin lainoihin liittyvää informaatiota. http://www.adec.fi/?page_id=4