Eläkelaitosraportti kevät 2008, Benchmark –raportti kevät 2008

ELÄKELAITOSRAPORTTI KEVÄT 2008

Yksityisen sektorin työeläkevakuutusyhtiöiden, Kuntien Eläkevakuutuksen sekä Valtion Eläkerahaston vuosien 2002 - 2007 tietojen pohjalta tehty toimialaraportti on ilmestynyt. Raportin päätavoitteena on analysoida toimijoiden sijoitusmenestystä ja kustannustehokkuutta, antaa yleiskuva toimialasta vuoden 2007 lopussa, sekä kertoa miten ala on kehittynyt vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi raportti tarkastelee markkinaosuuksien kehittymistä, yhtiöiden vakavaraisuutta, raportointikäytäntöjä sekä rakenteellisia muutoksia. Raportti pohjautuu julkiselle tiedolle ja on tarkoitettu kaikille eläkelaitosten menestyksestä kiinnostuneille.

BENCHMARK –RAPORTTI KEVÄT 2008

Lisäksi tarjoamme benchmark –raporttia yhdestä suurimmasta suomalaisesta eläkelaitoksesta. Benchmark –palvelu on suunnattu erityisesti eläkelaitoksille, mutta myös eläkemaksuja maksaville tahoille. Tässä raportissa vertailuryhmänä on yksityisen sektorin työeläkevakuutusyhtiöiden, Kuntien Eläkevakuutuksen ja Valtion Eläkerahaston lisäksi eläkekassoja ja –säätiöitä soveltuvin osin.

Lue lisää raporteista:

http://www.adec.fi/?page_id=3