Vertailuraportit eläkassoista ja säätiöistä

Ad Economics on analysoinut ja vertaillut suomalaisten eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitustoimintaa sekä operatiivista tehokkuutta Finanssivalvonnan tarjoaman aineiston pohjalta. Eläkesäätiöiden sijoitustoiminta on ollut poukkoilevaa ja sijoitusten tuotot ovat kääntyneet laskusuuntaan jo vuonna 2005. Vaikka säätiöiden solvenssi oli kokonaisuutena, hyvä joukossa on heikossa vakavaraisuusasemassa kriisiin lähteneitä kassoja.

Eläkekassojen toiminta on ollut hiukan yhdenmukaisempaa. Tuotot ovat kääntyneet laskuun 2007 aikana. Joidenkin sijoitustoiminnan tuotot olivat nollatasolla jo 2007. Suurimmat tappiot saatiin silloin aikaan muiden sijoituskohteiden kategoriassa. Myös kassojen joukossa on heikossa vakavaraisuusasemassa olleita tahoja jo ennen finanssikriisin iskemistä täydellä teholla.

Valmistaudumme analysoimaan eläkeyhtiöiden tilannetta vuoden 2008 lopun tietojen valossa. Ovatko eläkelaitokset solvensseja ja operatiivisia? Kuinka kukin eläkelaitos sopeutti strategiaansa uudessa toimintaympäristössä? Kenen strategia kestää?

Ota yhteys info@adec.fi ja kysy tarkempia tietoja vertailuraporteistamme.